2013-06-25

Skeppareänkans begravning

På Öckerön bodde en förmögen och känd skeppareänka, hvilken aflidit, och skulle liket jordas på kyrkogården i Masthugget, där stoftet af hennes man hvilade. Båtledes anlände på utsatt tid de sörjande med den bortgångnes kista. Prästen förrättade jordfästningen och grafven fylldes, hvarefter de sörjande återseglade till Öckerön. Masthuggskyrkogården, som är högt och aflägset belägen, begagnades den tiden sällan, och om så skedde mest af sjöfolk.

Någon tid därefter skulle ånyo en graföppning företagas hvarvid upptäcktes att öckerögummans graf var uppgräfd. Kistan som stod bredvid grafven var öppnad, men liket var puts weg. Likkistan hade varit fylld med smuggelgods. Gumman mådde förträffligt och vid polisundersökningen visade det sig att hon ej haft en aning om den roll man låtit henne spela. Dödsattesten och allt var falskt, utom de fina varorna i likkistan.

- Magnus Lagerberg, Göteborgare vol II (Stockholm 1914), sid 86

Under 1800-talet smugglades det tidvis vilt i Göteborg med skärgård. Om episoden med smugglarnas kista ägt rum (vilket skulle ha varit under Lagerbergs aktiva tid i staden), och polisen verkligen uppmärksammade den, så borde den vara lätt att hitta i arkiven.

Inga kommentarer: