2013-06-23

Kumbaya

Är lägersångernas lägersång afrikansk? Uppgiften förekommer lite varstans och har så gjort sedan låten slog igenom på 1960-talet. Om det stämmer att den "upptäcktes" i Angola så förklarar det ännu bättre hur felet slagit rot. Även om den låter afrikansk och kan ha gjort en afrikansk sväng via missionärer så är den inte afrikansk.

De äldsta beläggen för Kumbaya har spårats till 1920-talets South Carolina. Utmed statens kust löper ett pärlband av öar. Där anlades tidigt flera plantager. Ägarna höll sig gärna borta från dem på grund av klimatet. Slavarna fick sålunda hålla sig för sig själva i ännu högre grad än på andra ställen. Med tiden utvecklade de egna seder och språk; engelska i kombination med diverse afrikanska språk blev till pidginspråk (enkla men effektiva blandspråk), som småningom blev kreolspråk ("kompletta" språk, med modersmålstalare som kan klara sig med det språket enbart).

Ett av dessa språk heter gullah. Dess engelska bas är tydlig, åtminstone om man ser det i skrift. Som här:

We Fada wa dey een heaben,
leh ebrybody hona ya name.
We pray dat soon ya gwine

rule oba de wol.

Kumbaya är helt enkelt gullah för come by here:

Somebody need you Lord, come by here

Osv.

Wikipedia: Kumbaya
The Straight Dope: What does "kumbaya" mean?

Inga kommentarer: