2013-06-18

Hur man trollar fram älvor

Gather, first, in your left hand
(This must be at fall of day)
Forty grains of yellow sand
Where you think a mermaid lay.
I have heard a wizard hint
It is best to gather it sweet
Out of the warm and fluttered dint
Where you see her heart has beat.


Så inleds dikten A spell for a fairy av Alfred Noyes. Den ingick i sagosamlingen Princess Mary's Gift Book, som gavs ut under första världskriget till förmån för välgörenhetsfonden Work for Women.

Dikten ifråga beskriver hur man kommer i kontakt med älvor. Som vi strax ska se kunde ämnet inte vara mer passande. Tecknade gjorde Claude A. Shepperson. Så här avslutas dikten:

You shall hear a sound like thunder,
And a veil shall be withdrawn,
When her eyes grow wide with wonder,
On that hill-top, in that dawn.


Några år senare använde Elsie Wright teckningen med tre älvor som en av förlagorna när hon utförde en enkel men ack så välkänd bluff. Eller snarare skämt, som vissa tog på alldeles för stort allvar.

Här ser vi Frances Griffiths tillsammans med några utklippta och färglagda pappersälvor. Det behöver man inte precis vara någon Sherlock för att se, eller hur?

Jag har inte hittat några uppgifter om fler bildkällor än prinsess-boken. De övriga figurerna kommer uppenbarligen från andra ställen, dessa verkar inte ha blivit identifierade.

 
Den femte bilden är den minst kända. Elsie hävdade in i det sista att den inte var fejk, att hon tagit den utan några pappersälvor. Å andra sidan hävdade Frances att hon också tagit den, och att den föreställde pappersälvor. Kanske det är en dubbelexponering?


Wikipedia: Cottingley Fairies
Mary Losure, Sir Arthur and the Fairies, The Public Domain Review

Relaterat på faktoid-bloggen: Älv-föreningen

Inga kommentarer: