2013-06-09

Månen är en ost


Det var en gång en varg som såg fullmånen speglas i vattnet. Det såg ut som en stor, fin ost, tyckte han -- och hoppade i.

Detta är ett klassiskt sagotema (nr 34 i Aarne-Thompsons system, ibland även 1335A) som förekommer i en rad varianter i flera kulturområden med diverse poänger och upplösningar. Det är därifrån "uppfattningen" om månen som en ost kommer. Det har aldrig, ifall någon nu trodde det, varit någon mer eller mindre allvarligt framlagd hypotes, folktro eller liknande om celesta mejeriprodukter. Inte heller har det någon koppling till the milky way. Att osten ibland sägs vara grön har inget med färg eller mögel att göra utan innebär att den är färsk.


Wikipedia: The Moon is made of green cheese

Inga kommentarer: