2013-06-14

Förbannade Nobelpris och sporttidningar


Det sägs att det finns en sorts förbannelse, eller mildare jinx, förknippad med Nobelprisen: Att få ett pris innebär att den produktiva karriären är slut. Om det nu gäller litteratur (den versionen är den vanligaste i Sverige), fredsarbete, eller något annat.

Det enkla svaret är att man som regel får priset för en insats på en nivå som ytterst få någonsin uppnår. Att upprepa detta är inte det lättaste. Särskilt som man ofta får priset på sin ålders höst, och dessutom får sin arbetsro inskränkt, noblesse oblige.

Tillkommer gör även så kallad confirmation bias (om det nu finns något bra svenskt begrepp): Varje bekräftande exempel man hittar ger hypotesen pluspoäng. Eftersom ej bekräftande exempel inte ger några minuspoäng så kan man på detta sätt bara gå på plus.

De som studerat frågan lite närmare har dock kommit fram till att påståendet är falskt; se Nobelpriset är ingen dödskyss.

En annan förbannelse rör Sports Illustrated. Det lär nämligen vara så, att den som får äran att pryda omslaget på en av världens största sporttidningar inom kort råkar ut för något: snöpliga förluster, skador eller rentav dödsfall.

Förklaringen här kan vara att elitidrottare råkar ut för sådant ändå, att vilket urval som helst skulle rendera ett liknande utfall, tillräckligt många för att man med lite confirmation bias kan få en lista som förvisso ser tankeväckande ut. Därtill kommer, kan jag tänka mig, den genuina vidskeplighet som genomsyrar idrottsvärlden, i högre grad än vad många utomstående känner till.

Wikipedia: Sports Illustrated cover jinx

Omslaget ovan är från januarinumret 2002 där man går igenom "jinxen"; se länken nedan för en genomgång av "otursdrabbade". Man frågade en fotbollsspelare om han ville vara med på bilden. Han tackade nej.

SI: That Old Black Magic

Inga kommentarer: