2011-10-26

Homöopatien

Det tycks bara vara en tidsfråga, när homöopatien skall erövra de legitimerade läkarnas stora klass. D:r Charette framhåller, huru den i Frankrike gör oupphörliga landvinningar bland läkarna. Av mina förbindelser med Tyskland framgår att homöopatien där är i ständigt stigande anseende. Det ser därför ut, som om fröken Klara Fransen skulle få den önskan uppfylld, som D:r Inez Laurell i ett förord uttalar uti boken "Homöopatiska självläkaren", att "de medicinska vetenskapsmännen skola upptaga även de homöopatiska medlen til prövning".

- Anmälan av dr Gilbert Charettes bok Vad är homöopati?, Hälsovännen nr 12, 1926.

Den som har koll på Dagens Homeopati eller landstingsrådet och homeopaten Robert Uitto vet att denna tidsfråga är ständigt aktuell - snart, snart kommer den vetenskapliga medicin, som man samtidigt föraktar och beundrar, att erkänna det utspädda vattnets kraft. (För den som inte känner till hur det förväntas fungera: Snabbkurs i homeopati.)Luca Monsellato hade oturen att få en homeopat till far. När han blev dålig, blev han behandlad i hemmet med någon "alternativ" skit. Han blev 4 år.

Medicina Omeosinergetica: Ciao Luca - "kondoleanser" från pappas kvackar-förening
The Telegraph: Parents face inquiry for treating son with alternative medicine

Motsvarande organiserade vettvillingar finns även här: Nätverket Hela barn i Sverige. Att de skulle komma till insikt verkar inte vara en tidsfråga - tyvärr, inte för deras egen skull, men för de barn de är fria att vanvårda ihjäl.

Inga kommentarer: