2011-10-02

Exciterat delirium

"Janne, de kör med ett illusionstrick! Exciterat delirium är en myt."

- Hannes Råstam ringer upp Janne Josefsson mitt i natten; ur Filter 22/2011

Fallet gälde Osmo Vallo, han som greps av polis och sedan dog. Hur det nu gick till ... Fallet fick så småningom stor uppmärksamhet sedan det uppdagats att polis, rättsmedicinare m.fl. mörkat vissa omständigheter.

Den troliga dödsorsaken angavs alltså som "exciterat delirium". Vad är det? Delirium förorsakat av alkohol och/eller andra substanser + förvirring och uppståndelse kring gripandet + svagt allmäntillstånd.

Enligt rättsläkarna var detta en allmänt känd diagnos. Enligt Råstam, som grävt i utrikisk facklitteratur, var det en myt, en omskrivning för polisiärt övervåld.

Är det det? Jag har gjort några lama försök att idka lite granskning av en fråga inom ett svårt ämne jag inte kan ett dugg om. Det enda jag hittills kommit fram till är att jag inte är fullt lika säker som Råstam - som å andra sidan lagt ner sisådär tusen gånger mer arbete.


Wikipedia: Excited delirium

När man stöter på lite mer omstridda ämnen ska man göra det till en vana att gå in på diskussionssidan:

Wikipedia: Talk: Excited delirium

... Även om just detta fall inte ljusnade nämnvärt.

Inga kommentarer: