2011-10-07

78 år i Loch Ness

Om man studerar historien om den tänkta okända varelsen i Loch Ness så hittar man ideligen hänvisningar till sankt Columba. Han var en irländsk missionär som på 500-talet ska ha besegrat monstret i andlig kamp, åtminstone enligt hans vita ("liv", dvs. biografi). Som historiska källor har sådana hyllningsskrifter nästan så lågt anseende som tänkas kan, mindre för att de praktiskt taget undantagslöst är skrivna långt efteråt (i detta fall över hundra år senare) men desto mer för att de är sagor som är mer lika varandra än verkligheten. Att blivande helgon tampas med drakar, troll och slikt är inte särskilt ovanligt.

När görs då nästa observation av det oidentifierade simmande objekt som kallas Loch Ness-monstret? Jo, sommaren 1933. Det är då myten skapas; hänvisningen till helgonsagan är ett smart grepp men ingenting mer, eftersom det är helt olika historier. Det finns ingen levande tradition före 1900-talet.

Inga kommentarer: