2011-10-11

Sexualupplysning 1872

Liksom öfriga lefvande väsen, äro menniskorna delade i två kön, han- och honkönet. Hankönet hos menniskan kallas man, honkönet qvinna. Gud har gifvit, att genom mannens och qvinnans förening födas barn till verlden, till menniskoslägtets bibehållande och förädling.

Detta är precis allt som G. M. Celanders Lärobok i naturlära för folkskolor (Stockholm 1872) har att säga i ämnet.

1 kommentar:

Kurt sa...

Men storken nämndes ju i alla fall inte!