2014-03-24

Järnvägen på Orust

Om man på Göteborgs centralstation höjer blicken en smula kan man få syn på en rad gamla fina tavlor. De målades av Filip Månsson 1930 och visar de fem järnvägslinjer som på den tiden anslöt till stationen. Här ser vi Bohusbanan och Bergslagsbanan.

Hur många av de oräkneliga som passerar har granskat sträckningarna närmare? Hur många egendomligheter finns där, till allmänt beskådande?

Denna såg jag direkt, när jag till slut fick syn på den. En järnväg tvärs över Orust? Via vilken bro? Här får grävas!

När man påbörjade Bohusbanan mellan rikets andra stad och brödrafolkens Christiania (numera Oslo) i slutet av 1800-talet hade man ganska stora planer för "unionsbanan". Tyvärr hann unionen att upplösas innan järnvägen hunnit till gränsen. Det blev aldrig någon järnvägsbro över Idefjorden.

Det var inte den enda planen som gick i stöpet. Flera bibanor skulle förbinda stambanan med samhällen utmed kusten. En sådan förbindelse skulle gå från Ödsmål på en bro över till Svanesund. Därefter, och jag utgår från den gyllene vägen på Månssons tavla, skulle den tydligen gå till Ellös för att sedan fortsätta ända ner till samhället Stocken.

Hur allvarliga var dessa planer? I en föredömlig registersökning utlagd av Ljungskileortens Hembygdsförening nämns Orustplaner exakt en gång, när en tidning 1931 återgav en idé från 1881 om att dra järnväg från Uddevalla till Orust. Det torde vara samma tankar som skildras i en text om Björnsundskanalen, när hela området mellan Morlanda och Ellös 1887 skulle bli en sammanhängande stadsbebyggelse. Nu blev det aldrig något med den saken. Finns det någon koppling till 1930 års karta? Men vid det laget hade väl idén varit stendöd sedan länge?

Dessa hugskott har säkert lämnat ytterligare spår i tillgängliga arkiv men då får man gräva lite mer än vad jag gjort nu. Varför Månsson fick instruktionen att ansluta Orust till Bohusbanan vet jag inte.

Den enda bibanan som förverkligades var Lysekilsbanan. Den är ritad i svart.

Inga kommentarer: