2014-03-28

Persiska viken (Arabiska viken)

Här har vi Persiska viken. Från Google Maps, därav arabiskan/persiskan runtom.

(En folkbildningsparentes: Persien är det gamla grekiska namnet på det land vars invånare "alltid" kallat det Iran. Under 1900-talet började man göra en poäng av att kallas Iran istället för Persien. Detta har slagit igenom fullständigt vad beträffar själva landet, delvis så beträffande relaterade begrepp som exempelvis Persiska viken. Vidare är persiska ett indoeuropeiskt språk och därmed närmare släkt med svenskan än den arabiska vars skrift man använder, med helt små förändringar.)

Nu zoomar vi in en smula. Och då blir Persiska viken kompletterat med Arabiska viken! Vad är det för namn?


För tvåtusen år sedan kallades viken öster om arabiska halvön för den persiska, viken väster om halvön för den arabiska. Det är så det är dokumenterat hos Ptolemaios:
Sedan länge kallas den västra viken aldrig för något annat än Röda havet. Alltså ingen arabisk vik?

Men av politiska skäl har arabländer sedan 1960-talet propsat på att Persiska viken ska kallas Arabiska viken. Och där politiken går in går vettet ut. Vad Google ska kalla viken har varit föremål för mycken uppmärksamhet på sociala media, där varje val (det ena, det andra eller båda) har rört upp känslorna.

Iran's president in storm over #PersianGulf tweet, BBC 5 december 2013

Att lägga in båda namnen är icke desto mindre en kompromiss som få varit villiga att göra.

För en introduktion till en språkfråga som blivit ytterst känslig av alla andra skäl än de språkliga, se Wikipedia: Persian Gulf naming dispute.

Inga kommentarer: