2014-03-30

Divanen i Konstantinopel

De Kristna makterna hade i 6 år underhandlat med Turkarna för att förmå dem, att wara så kristliga och erkänna Grekerna, om ej för menniskor, åtminstone lika goda med hundarna, hwilka de rättroende wäl icke emottaga i sina hus, men likwäl tillåta att lefwa på deras gator och föda sig så godt de kunna. Men Divanen, som trodde sig förstå rätta wärdet af denna bemedling, mockerade sig deröfwer, wexlade af höflighet på lediga stunder en not med de kristna Diplomaterna, och fortfor under tiden att slagta de kristna Grekerna så ofta tillfälle erbjöd sig.

- Stockholms Posten, 6 december 1827

I persiskan betydde divan en bok, inbunden eller oinbunden. En bok/pappersbunt som ofta var aktuell var räkenskaper, varför ordet gradvis övergick till att beteckna sådana. Nästa betydelseskiftning innebar att ordet övergick från räkenskaperna till det kontor där de behandlades. Ordet steg i graderna till att beteckna rådskammare, ministerier, och till slut den högsta ministerkonseljen, "den stora divanen" som leddes av sultanen. Denna betydelse hade ordet relativt länge i svenskan.

Snart nog gick det åt andra hållet, kan man säga. I en divan satt och halvlåg deltagarna i låga soffor utmed väggarna. På 1700-talet började man i Europa att använda ordet om möbeln. Bruket blev vanligare i Sverige på 1800-talet. Här hade ett annat ord redan satt sig, som även det gjort en klassresa: ottoman.

Notera även "mockera" som de flesta idag väl skulle tro var en nyinlånad klumpig anglicism. Men dels finns den belagd sedan 1600-talet, dels kommer den inte från engelskan men väl från samma franska ord som engelska mock.

SAOB: divan
Online Etymology Dictionary: divan

Inga kommentarer: