2013-09-06

Your country needs YOU

Är en historiens mest berömda affischer en myt?

Citerar Wikipedia, läst alldeles nyss:

The image first appeared in the front cover of the hugely influential London Opinion magazine on 5 September 1914, a month that had the highest number of volunteers. In response to requests for reproductions, the magazine issued postcard-sized copies, and the Parliamentary Recruiting Committee obtained permission to use the design in poster form.

- Wikipedia: Lord Kitchener Wants You

James Taylor har forskat i bildens historia. Det äldsta belägg han hittat är från 1917. Bilden togs då emot av Imperial War Museum och katalogiserades som poster; inte på grund av hur den använts, men hur man fått för sig att den använts.

"There has been a mass, collective misrecollection. The image's influence now is absolutely out of all kilter with the reality of its initial impact. It has taken on a new kind of life. It is such a good image and saying that it was later seized upon. Some many historians and books have used it and kept repeating how influential it was, that people have come to accept it."

- 'Your Country Needs You - The myth about the First World War poster that 'never existed', The Telegraph 2 augusti 2013

Han har letat efter de vykort som skulle ha tryckts, hittills utan resultat. På foton från den tiden har han hittat myriader affischer av alla de slag, men inte just denna.

Om Taylor har rätt så är detta en av de finaste, fetaste faktoiderna på länge.


Tipstack till Håkan Järvå

1 kommentar:

Joakim E sa...

Affischen på den här bilden från Ulster är i varje fall väldigt lik (tipstack till kommentarsfältet på The Telegraph). Men det säger förstås inget om hur officiell, välspridd och välkänd affischen var.

Att samma bild också använts i andra affischer med andra ordalydelser är ju också tydligt, liksom att den klassiska Uncle Sam-bilden inspirerats av Kitchenerbilden. Men det ifrågasätter ju inte heller Taylor.

Det som Taylor framför allt verkar vara troliggjort är att de vykort som utlovats av tidningen aldrig faktiskt trycktes, vilket är intressant nog. Om de nu hade tryckts i så väldiga upplagor som det borde ha varit fråga om (vad jag förstår tänkte man sälja dem i 100-pack), vore det ju märkligt om allihop hade försvunnit spårlöst. Källan till vykortspåståendet i Wikipediaartikeln är Simkins bok, som i sin tur anger London Opinion 12 september som källa. Vilket ju strängt taget bara bevisar att utgivaren påstått att vykorten ska börja säljas.