2013-09-10

Venstrepartier till höger

"Nyttig arbeide" på norska.

Hur kommer det sig att Norge och Danmark har varsitt parti Venstre som inte är vänsterpartier? Kort och enkelt svar: När de bildades och fick sina namn i slutet av 1800-talet så var de till vänster i dåtidens politik.

Wikipedia (da.): Venstre
Wikipedia (no./bokmål): Venstre
Wikipedia (no./nynorsk): Venstre

Inga kommentarer: