2013-09-04

Myten om hjärnhalvorna


Today, we know that the hemispheres work together in collaborative, complex ways, and that polarising personality types based on crude generalisations is wrong.

- Tom Bennett: Separating neuromyths from science in education, New Scientist 2 september 2013

Den här myten finns överallt: Våra hjärnor utgörs egentligen av två hjärnor, som fungerar på fundamentalt olika sätt. Den vänstra är logisk och tråkig, den högra kreativ, fantasifull och spännande. I västvärlden dominerar den vänstra, i andra kulturer den högra. Uppväckande av den latenta högerkraften är ett standardrecept på upplysning. Och så vidare... Idén är visserligen inte helt grundlös, men bra nära.

Myten om hjärnhalvorna är den främsta som avlivas i artikeln, vars enda uppenbara problem är att den är för kort. De övriga handlar om att det i princip finns fyra metoder för att lära sig saker (visual, auditory, read-write, kinaesthetic = VARK), emotionell intelligens och geschäftet med så kallade smart drugs som ska höja intelligensen.

Inga kommentarer: