2013-09-20

Livets Ord är åtminstone inte antisemiter

Utöver starka band till Livets Ord så uppmärksammades ytterligare ett problem beträffande Kristet Center Örebro. Nyheten kom från Svenska kommittén mot antisemitism, bloggposten hade den utförliga rubriken Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons församling bjöd in talare med antisemitiska uppfattningar.

Pastorn heter Thomas Muthee. Han har en rejäl artikel på Wikipedia, och det verkar sannolikt att det finns mer ändå att gräva fram; bara en sådan sak, som att detta är en man som skryter med att ha drivit bort en häxa.

Är han då antisemit? Det belägg som SKMA lagt fram är det citat som finns på Wikipedia:
The Bible says that the wealth of the wicked is stored up for the righteous. It is high time that we have top Christian businessmen, businesswomen, bankers, you know, who are men and women of integrity, running the economics of our nations. That’s what we are waiting for. That’s part and parcel of transformation. If you look at the Israelites, you know, that’s how they work [här står oriktigt won på Wikipedia, jfr texten i bilden ovan]. And that’s how they are, even today. When we will see that, you know, the talk transport us in the lands. We see, you know, the bankers. We see the people holding the paths. They are believers. We will not have the kind of corruption that we are hearing in our societies.
- Thomas Muthee talar i en pingstkyrka i Wasilla, Alaska 2005

Att judar styr världen via bland annat bankväsendet är en gammal standardingrediens i den sortens konspirationsteorier, som förvisso är aktuella än idag. Men som enda belägg för Muthees eventuella antisemitism -- något mer verkar ingen ha hittat -- är det väl klent. Att det finns och länge funnits många "israeliter" inom finanssektorn är ett faktum, med en historisk förklaring. Muthee beskriver dem här som en förebild för kristna, "men and women of integrity", "believers" vars tro skyddar dem från att bli korrumperade. Det är i stort sett motsatsen till vad de tror som håller sig med konspirationsteorier om "den evige juden" etc.

Man kan se det så här också: Ifall Thomas Muthee vore antisemit, så hade det varit en mycket stor plump i hans protokoll att han besökt en så öppet Israel-vänlig församling som Kristet Center. På sin hemsida har de en särskild avdelning för sitt Israelarbete: Där kan man läsa om ambassadör Bachman på besök, minnsedagen för förintelsens offer, deras regelbundna resor till landet med mera. (Varför Livets Ord och KC gör en så stor grej av Israel har en inte helt ointressant förklaring som går utanför ämnet.)

”Precis som andra troende bör inte Elisabeth Svantesson tillskrivas åsikter som inte är hennes. Vare sig de är religiösa eller politiska. Hon är tydlig med att hon står bakom och delar avvägningarna i dagens lagstiftning och regeringens politik. Elisabeth har bland annat också haft ett engagemang för Israel som kan vara bra att minnas med anledning av inlägget från svenska kommitteen.”
Om en minister i Sveriges regering tillhör en församling eller organisation som bjudit in talare som givit uttryck för antisemitiska, rasistiska eller på annat sätt antidemokratiska uppfattningar är det inte bara legitimt utan viktigt att ställa frågan hur ministern i fråga ser på detta.
- SKMA, Svantessons pressekreterare skickar ett svar, SKMA kommenterar, 20 september 2013

Vad såväl Svantesson som sekreteraren missar är att anklagelsen är grundlös till att börja med.

Åtminstone vad antisemitismen beträffar. För det finns som sagt mer att gräva fram om pastorn. Här är fortsättningen på hans predikan i Alaska, som för övrigt hölls efter att han välsignat Sarah Palin:
"We need God taking over our education system," he said. "Otherwise we, if we have God in our schools, we will not have kids being taught, you know, how to worship Buddha, how to worship Mohammed, we will not have in the curriculum witchcraft and sorcery."
- Palin Pastor: 'Israelites' run the economy, Jewish Journal, 1 oktober 2008

En skola som inte styrs av Gud är en skola som lär ut häxeri och trolldom. Sagt av en pastor som själv drivit ut en häxa. Borde inte dessa uttalade tokerier få mer uppmärksamhet än inbillad antisemitism?

Eller så här: Räcker det inte att Kristet Center Örebro är en avknoppning av Livets Ord?

2 kommentarer:

devadatta sa...

Huruvida Livets Ord är antisemiter är inte en helt lätt fråga att avgöra. Ekman själv kallar sig kristen sionist och på en predikan jag var på hade de en varningsfilm för antisemitism. Samtidigt sade predikanten att judar var avundsjuka på kristna, men inte pga pengar eller byggnader eftersom de är kända för att skaffa det själva. De är istället avundsjuka pga de kristnas andliga styrka. Vi blev tom uppmanade i slutet att göra judarna avundsjuka på oss.

Jag har också för mig att han pratade om att judarna är så få jämfört med kristna för att de fått få barn, vilket han kopplade till en vision av en steril öken i GT.

Redovisning & inspelning finns här.

Ingenjören sa...

Att vara pro-israel och antisemit fungerar alldeles utmärkt om man tillhör någon av de knasigare varianterna av kristendom. Det finns en uppfattning om att ju snarare som alla judar flyttar till Israel desto snarare kommer domedagen. (Som inte direkt antas innebära speciellt glada stunder för de judar som inte "erkänner" Jesus)

Det finns med andra ord ingen motsättning mellan att ha knäppa antisemitiska idéer och att vara pro-israel, även om det från svensk horisont verkar ologiskt.