2013-08-09

Europeisk skeptikerkongress på svenska

The Swedish Skeptics Association (Föreningen Vetenskap och Folkbildning) invites science-friendly people worldwide to the 15th European Skeptics Congress, 23-25 August 2013, in Stockholm, Sweden. The conference is one in the series supported by the European Council of Skeptical Organisations.

www.euroskepticscon.org

Den 22 augusti, torsdag om två veckor, inleds den första europeiska skeptikerkongressen i Sverige. I Stockholm visserligen, men ändå. Huvudprogrammet den 23-25 augusti innefattar svenska och utländska namn av vilka även ickeskeptikern torde känna igen åtminstone ett och annat, som Hans Rosling och Christer Fuglesang.

För egen del är huvudsyftet att träffa såväl kända som okända skeptiker. Eftersom det brukar vara så förbålt trevliga och framför allt intressanta människor.

Inga kommentarer: