2013-08-28

Martin Luther King, citatmagnet

Jag är inte särskilt pigg på jubileer och andra konstgjorda anledningar till att ta upp frågor. Men eftersom jag verkar utgöra ett undantag så...

Martin Luther King Jr är en av 1900-talets stora citatmagneter: beundrad, känd av alla och med erkänt sinne för formuleringar, och därmed en person som folk gärna tillskriver citat utan att veta eller bry sig om vilken koppling som faktiskt finns. Här är de citat som i skrivande stund listas som Disputed i hans artikel på Wikiquote (ej att förväxla med Wikipedia):

The old law of an eye for an eye leaves everybody blind

Har även tillskrivits Gandhi. Något belägg för detta har ej uppvisats. Däremot har citatet, som myntades betydligt tidigare och varför inte av flera personer oberoende av varandra, förekommit om Gandhi. MLK  läste mycket om Gandhi, och kan mycket väl ha fått det från någon sådan biografi.

Quote Investigator: An Eye for an Eye Will Make the Whole World Blind

Justice runs down like water, and righteousness like a mighty stream

Amos 5:24: "Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!" (Bibel 2000) Man kan tänka sig att en pastor i baptiskyrkan, tillika son och sonson till baptispastorer, var betydligt mer bekant med i skriften än den genomsnittlige citat-bilds-delaren på Facebook.

Everything that is done in the world is done by hope

I Wikiquote tillskrivs detta citat reformatorn. Har pastorn åter nyttjat sin kyrkliga bildning? Eller om inte, har namnlikheten fått den föregivna källan att vandra från ML till MLK? Det sistnämnda vore ett finfint exempel på en faktoid mekanism, om jag bara kunde hitta belägg för att det verkligen är ett citat från Martin Luther (han är också en citatmagnet, om än i lite andra och äldre sammanhang än MLK).

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree

Samma läge som citatet ovan.

Peace and justice are goals for man

Samma igen, men med Gandhi som angiven men ej bekräftad faktisk källa.

I mourn the loss of thousands of precious lives, but I will not rejoice in the death of one, not even an enemy. Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.

Luftades tydligen i samband med bin Ladens död. Ett intressant exempel på ett sammansatt citat: Meningarna 2-4 är från MLK, mening 1 en sammanfattning formulerad av den i övrigt helt okända Jessica Dovey när hon delade mening 2-4 på Facebook. Folk gillade och delade -- och det dröjde inte länge förrän de citationstecken Jessica lade in på rätt ställen tappades bort.

snopes.com: Do Not Rejoice in the Death of One

1 kommentar:

Jav Farli sa...

I dagens "Tankar för dagen" attribuerade Lisbeth Gustafsson "öga för öga"-citatet till Gandhi: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/237361?programid=1165 .