2013-08-01

Verklighetens malström

Klassisk illustration från 1919 av Harry Clarke.

The boat appeared to be hanging, as if by magic, midway down, upon the interior surface of a funnel vast in circumference, prodigious in depth, and whose perfectly smooth sides might have been mistaken for ebony, but for the bewildering rapidity with which they spun around, and for the gleaming and ghastly radiance they shot forth, as the rays of the full moon, from that circular rift amid the clouds which I have already described, streamed in a flood of golden glory along the black walls, and far away down into the inmost recesses of the abyss.

- Edgar Allan Poe, A Descent into the Maelstrom (1841)

Poe formulerade den moderna versionen av myten om malströmmen ("strömmen som maler"), den gigantiska virvelströmmen i närheten av Lofoten. Själva idén är betydligt äldre.

Illustration ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555): Hic est horrenda Caribdis, "Här är den förfärliga Karybdis". Det var den en gång vackra najaden som Zeus bestraffade genom att förvandla henne till ett monster, hiskeligt att skåda och till stort besvär för sjöfarten. Den sagan inspirerades kanske av en virvelbildning i Messinasundet. Jag hittar inga närmare beskrivningar av denna men gissar att den är nästan lika överdriven som Olaus och Poes Moskstraum:

Vid stormigt väder och under springfloderna är hvirfveln ganska farlig, förnämligast [främst] på grund af de många skären, men vid lugnt väder och under vanliga flodförhållanden besökes trakten af fiskarebåtar i mängd. Äldre berättelser om att seglare, som nalkades hvirfvelns rand, blefvo deri indragna och neddragna i djupet äro i högsta grad öfverdrifna. Större skepp kunna nämligen passera midt igenom strömmen för fulla segel.

- Nordisk Familjebok (1887): Moskö-strömmen

En bit söderut ligger Saltstraumen. Den uppges vara världens kraftigaste tidvattenström. Sant eller inte så är den nog så imponerande. Måhända även mer publikfriande? Jag hittar många bilder och filmer på Saltströmmen, men ingen på Moskö-strömmen.

Måhända den ena strömmens kändisskap delvis beror på en förväxling..?

Inga kommentarer: