2013-05-08

Råd till en diktator

"Slå ner underlydande som blir för högmodiga. Ge inte för mycket resurser till generaler i fält. Trötta ut dem med orättvisa krav, så att de hålls upptagna med sitt eget. Släpp inte in några kvinnor i den högsta kretsen. Var inte tillgänglig för någon. Dela dina hemligaste planer med få."

Vem följde eller gav dessa råd? Hitler, Stalin eller Mao?

Formuleringarna, fritt översatta, gavs åt kejsar Basileos II av upprorsledaren Bardas Skleros, en bruten man som gav upp några dagar före sin död.

Det intressanta är att råden i stort sett hade kunnat ges eller följas av samtliga nämnda herrar. De verkar utgöra en sorts totalitära konstanter, oföränderliga genom årtusendena.

4 kommentarer:

Ingenjören sa...

Rätta mig om jag har fel, men hade inte Mao med åtminstone två kvinnor i den innersta kretsen? Dels hans hustru och dels mellansystern Soong?

Hexmaster sa...

Maos änka är nog så känd. Tänkte inte på henne.

Hans systrar har jag inte koll på.

Ingenjören sa...

Nej, inte Maos syster, mellansyster Soong, dvs Ching-Ling Soong. Hon var först gift med Sun Yat-Sen men gick med i kommunistpartiet någon gång under sent fyrtiotal eller så. Hon var under ett antal år bland annat vice-president för Kina.

Det lustiga i sammanhanget är att hennes lillasyster, May-Ling, var gift med Republiken Kina(Taiwan)s ledare Chiang Kai-Shek.

Anonym sa...

Rådet till den berömde ögonutstickaren liknar väl även den kinesiska filosofin legalism eller machiavellism.

Sensemaker