2013-05-10

Champ: 60 år före Nessie

Foto: Sandra Mansi (1977)

Världens mest berömda ev. sjöodjur är ju det i Loch Ness. I sommar kommer det att fylla 80 år, som jag nämnde i bloggposten 78 år i Loch Ness från 2011. Det finns uppgifter om tidigare observationer, men inga man behöver bekymra sig om.

Därmed är Nessie långt yngre än man kan få för sig. Den är rentav yngre än dess relativt okända nordamerikanska kusin, i den större sjön Lake Champlain på gränsen mellan USA och Kanada.

De första trovärdiga (relativt sett...) beskrivningarna av Champ är från 1873, inte en utan flera. Däremot verkar en påstådd rapport från 1819 vara mer skröna något annat. Uppgiften om att självaste Samuel de Champlain skulle ha sett varelsen i början av 1600-talet cirkulerade länge som ett faktum, tills de intressantaste detaljerna kunde visas härröra från ett slarvigt återgivande 1970.

Fotografiet från 1977 har givetvis rönt stor uppmärksamhet bland Champ-forskare, särskilt som det är det enda bild-belägget. För en ingående analys och sammanfattning av andra analyser, se Ben Radford från skeptikerorganisationen CSI: The Measure of a Monster: Investigating the Champ Photo.

Wikipedia: Champ (cryptozoology)

1 kommentar:

Kurt sa...

Numera är ju rimligen bilder som bevis helt inaktuella. Vill man idag ha bevis så får man filtrera en stor vattenvolym och sekvensera det bara, förutsatt att dessa monster har arvsmassa!