2013-05-29

Jävlar, jäklar m fl

Retorisk fråga: Visst är "jäklar" något svagare än "jävlar"? (Den som inte håller med och inte vuxit upp i ett frikyrkligt hem el.dyl. får gärna kommentera.)

Följdfråga: Varför? Svar: Därför att "jäkel" är en senare och svagare variant av det äldre och starkare ordet.

Detta enligt den stora ordboken, där man även får följande, förvisso ej kompletta, lista på diaboliska eufemismer - hur många känner du igen?
 • djäkel
 • knäfvel
 • snäfvel
 • jäden
 • jädervulen
 • fädlar
 • jädern (härav jädrar, jädrans)
 • jädringen
 • jäsingen
 • jästingen
 • jäven
"Slutligen använder man (i sht under den senaste tiden, synes det) åtminstone skenbart oskyldiga uttr[yck]":
 • dalern
 • gärsgårn
 • järnvägar
 • "Jävleborjs läns allmänna kunnjörelser" (sic)
 • jävelbärj
Denna lista skulle lätt kunna förlängas. Man har inte ens med järnspikar.

SAOB: DJÄFVUL (tryckår 1918)

5 kommentarer:

Kurt sa...

En variant av noaord/noanamn alltså?

Joakim E sa...

En favorit är det (enbart?) värmländska "jäspalt". Gävleborgsvarianten hade jag inte hört; som flera andra känns den som en humoristisk "räddning" när man råkat börja säga det förbjudna ordet. Extra passande eftersom det relaterade Hälsingland ligger i Gävleborgs län!

Christian sa...

Den enda Gävleborgsvariant jag hört är "Gävleborgs förbandslåda", som har förtjänsten att den är två svärord i ett.

Fredrik sa...

Saknar min fars "Järnvägars kortbrallor!" på listan!

Magnus sa...

Jägar'n!