2013-05-17

Japans vises protokoll

"Here was their dream." – Tanaka Memorial återges i den amerikanska propagandafilmen Why We Fight: Prelude to War (1943)
Om vi vill härska över Kina måste vi först krossa USA, så som vi fick utkämpa det rysk-japanska kriget.

För att erövra Kina måste vi först erövra Manchuriet och Mongoliet.

För att erövra världen, måste vi först erövra Kina.

Om vi lyckas erövra Kina kommer resten av länderna i Asien och Stilla havet att frukta oss och ge upp. Då kommer världen att inse att östra Asien är vårt och kommer inte att våga ifrågasätta våra rättigheter.

Detta är den plan som gavs oss av kejsar Meiji, och vars framgång vår nations existens beror på.
- Ur "Tanakas promemoria"

Giichi Tanaka var Japans premiärminister 1927-29. Sommaren 1927 deltog han i en konferens i Manchuriet, ett område som Kina, Ryssland, Japan m.fl. länge grälat och krigat om i omgångar. Det var då som Tanaka skulle ha formulerat ett PM som sändes till kejsaren: En plan för att ta över världen.

Texten kungjordes för världen i en kinesisk tidning 1929. Så småningom översattes den till ryska och engelska och fick därmed vidare spridning.
The amazing Tanaka Memorial of 1927, recently discovered and exposed, outlines a most astounding program of Japanese expansion, involving the defeat in war of the United States, and Russia, and then of the whole world. This program raises Japanese imperialists to the height of insane megalomania! Yet Japan's policies and actions during the past two years suppy irrefutable proof of preparation to carry on the aim of this document.
- Herbert W. Armstrong i The Plain Truth, februari 1934

Armstrong, Guds egen profet, var en av de första evangelisterna att nyttja radio och TV. Hans tidning hade tidvis miljonupplagor. Det var f.ö. han som varnade för att jorden går under 1975.

En intressant aspekt av texten är att den omfamnades av såväl kommunister som antikommunister.
[Jag sade:] "Men vi känner redan till deras aptit, om än inte i denna skala. De vet att vi trots en rad provokationer gör allt vi kan för att undvika en konflikt. Ett program som detta skulle inte på något sätt förändra vår politik." 
Därmed avslutades diskussionen. Alla omständigheter och alla tekniska detaljer, som jag naturligtvis inte minns utantill, lämnade inget tvivel om dokumentets äkthet.
- Lev Trotskij, Tanakas PM, Fjärde Internationalen juni 1941 (vol 2 nr 5)

Något japanskt original har dock inte gått att uppbåda; den äldsta kända versionen är kinesisk. Konsensus i forskarvärlden är också att dokumentet är förfalskat. Den förklaring som ligger närmast till hands är att det är ett kinesiskt försök att få med sig USA på sin sida mot Japan.

En omständighet som övertygat och övertygar många om äktheten är att Japans krigiska utrikespolitik, såväl före som efter 1927, onekligen följer riktlinjerna. Huruvida Tojo & co verkligen var inriktade på att ta över hela världen är naturligtvis en helt annan fråga.


Wikipeda: Tanaka memorial

2 kommentarer:

Anonym sa...

Leo Tolstoj skall nog vara Lev Trotski.

Hexmaster sa...

Haha! Absolut!