2013-05-21

Tredjedag pingst

Pingstdagen och annandag pingst var gudstjänsterna välbesökta, men tredjedag pingst uteblev många. Den dagen var lämplig för världsliga festaktiviteter.

- Gullan Gerward, Majgrevefesten: En kulturhistorisk analys (Carlssons 1996)

Helgdagarna var betydligt fler förr i tiden. Två exempel är tredje- och fjärdedag pingst, röda fram till 1772. Då drog riksdagen in dem med motiveringen att "myckenheten af Helgedagar bidragit, så wäl til theras, som ock til then af Gud påbudne Sabbathsdagens förakt och missbruk".

Söp vi bort dessa helgdagar? Tja. Även folk som går i kyrkan på allvar kan nog få det lite svårt att motivera bänknötandet på tredje dagen i sträck. Och så låg varken ena eller andra sortens onytta i tiden, så att säga.

Man talade även om femte- och sjättedag pingst. Jag har inte funnit att de varit helgdagar.

Inga kommentarer: