2013-05-01

1 maj

1 maj 1934 var "Det nationella arbetets dag", Tag der Nationalen Arbeit

Faktoider är lättare att studera när de är tydliga och helt fel, svårare när de är vaga missuppfattningar.

Att första maj-firandet "förr" (när det nu var) skulle ha samlat långt större skaror än idag hör man ofta (varje år så länge jag kan minnas tror jag). Mer sällan påpekas att demonstrerandet varierat ända sedan dagen 1939 blev helgdag; redan under det folkhemska 1950-talet hände det att demonstrationer ställdes in på grund av svagt intresse.

Dagen har gamla anor som festdag. Det firande som nu för tiden görs undan på Valborgsmässoafton förlades förr (som kunde vara från medeltid till 1800-talet) till just 1 maj. Sådant är helt typiskt för levande traditioner; de är inte statiska utan rörliga.

En sak till: Det är idag som Valborg har namnsdag. Igår var Valborsmässoafton, aftonen före Valborsgmäss.

Faktoider.nu: Första maj

Inga kommentarer: