2017-09-20

Ryssugnar

På svenska Wikipedia finns en artikel om ett intressant fenomen. Ja, själva artefakterna vet jag inte hur intressanta de är:
Ryssugn är en enkel, kallmurad stenugn för utomhusbruk. Ordet används specifikt för stenugnar som påträffas i havsbandet.
- Wikipedia: Ryssugn

Men beteckningen och det påstådda ursprunget däremot:
Traditionellt anses dessa ugnar vara anlagda av ryssar i samband med kriget i 1700-talets början.
Saker som "traditionellt anses", vad tror vi om dem? Har någon forskat på ämnet, eller så bara grävt lite extra?

Det som enligt artikeln "avslöjar" att ugnarna byggts av den ryska invasionstyrkan är
  1. att de följer ryska arméns rörelser under rysshärjningarna 1719
  2. att de kallas just ryssugnar och
  3. att inget annat användningsområde är känt.
Men dessa punkter "avslöjar" ingenting. För
  1. ugnarnas utbredning följer rysshärjningarna endast om man bortser från undantagen ("påträffas också på andra ställen längs Sveriges och Finlands kuster")
  2. att ryssugnar byggts av ryssar eftersom de kallas ryssugnar är ett cirkelresonemang
  3. även om förslag hade saknats, vilket de inte gör, så hade det inte inneburit att man lett något i bevis.
En egen hypotes är att kopplingen till ryssarna är grundlös (ett s.k. påhitt) men satt sig eftersom den är fascinerande.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om den nu är rysk så måste det väl finnas en bunt liknande i Ryssland?

MVH

Hans

Kurt sa...

Det finns andra förklaringar

"Dahlström S. 1937 Ryssugnarna och den ryska skärgårdsflottan. I. Finskt museum
XLIV 1937, s. 14-70. Helsingfors"


http://marinarkeologi.nu/MT/1981/mt_1981_2__151.pdf