2017-09-10

Hasse in memoriam

Gösta Ekman turnerade en del med Hasse & Tage. Det blev en och annan kilometer i turnébussen, om man säger så. Tiden fylldes ut med prat och, givetvis, sång.

Vid ett tillfälle sjöng Gösta Härjavisan. Även den som inte känner igen titeln, eller ens vet att melodin är efter Gärdebylåten, torde känna igen den efter några stavelser och rentav kunna sjunga med i ytterligare några, ty det är en av Sveriges mest kända sånger i genren fyllevisor:
Ja, nu ska vi ut och härja, supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord.
Med blod ska vi stäppen färga; nu änteligen lär jag
kunna dra nån riktig nytta av min Hermodskurs i mord.
Efteråt rättade Hasse honom på någon punkt. Gösta agerade förorättad artist mot den åtta år äldre Hasse och sade att du ska inte rätta mig för jag har kunnat den här sången sedan jag var en liten pilt. På vilket Hasse svarade att jaha, men jag skrev den sången när du var en liten pilt.


En inspelning från 1956 (enl. uppg.) där Hasse själv sjunger ett av hans mest kända alster.

Hasse & Tage har gjort mycket var för sig och än mer tillsammans. Att Hasse skrev Härjavisan i Lundaspexet Djinghis Khan 1954 (då han var 24 år) hör inte till hans mest kända bedrifter, men den sången torde leva längre än åtminstone några av de övriga.

Inga kommentarer: