2017-09-05

Baconar

Bacon är samma ord som bak. Och det är bara början
early 14c., "meat from the back and sides of a hog" (originally either fresh or cured, but especially cured), from Old French bacon, from Proto-Germanic *bakkon "back meat" (source also of Old High German bahho, Old Dutch baken "bacon").
- Online Etymology Dictionary: bacon

Vad är märkligast: Tanken på färsk, orimmad "bacon", eller "bacon" som inte är sidfläsk? Men åtminstone det senare är vitt spridd än idag. Bilden ovan visas som synes kanadensisk bacon. Den kan också kallas kotlettbacon efter styckdelen, och ligger därmed närmare ursprungets *bakkon.

Inga kommentarer: