2017-09-29

VoF på bokmässan 2017, dag 2

Fredagen hade vi Lena Andersson och Magnus Norell på samtal i montern. Mest imponerade publiken; det är en sak att samla folk, en helt annan att samla folk som står kvar i uppemot en halvtimme.

Fynd ur bilaga från Aftonbladet 1907.

Traditionell Fernet-fredag, denna gång med en ödla som stod för serveringen.

Inga kommentarer: