2017-09-17

Homeopati 10 23: Det finns inget

När homeopati kritiseras dyker talen 10 och 23 upp i olika konstellationer. Övningar som det klassiska självmordsförsöket förläggs till kl 10:23, till den 23 oktober, och så vidare. Vad är grejen?

Talen syftar på Avogadros tal, som är lite drygt 6 x 1023. Det är antalet atomer eller molekyler i en mol materia, kemins grundläggande enhet. Det finns väldigt väldigt många molekyler ... Men inte hur många som helst. Om man späder ut något tillräckligt mycket så finns det till slut bara en molekyl kvar; och om man "späder ut" den, så är den borta. Detta inträffar vid utspädning i storleksordningen 10 upphöjt till 23 vilket otroligt nog inte är ett dugg märkvärdigt i den förunderliga homeopatin. Talen ska helt enkelt påminna om underrubriken ovan, "There's nothing in it": Homeopatiska medel är inte bara väldigt utspädda, utan så utspädda att det bokstavligt talat inte finns något kvar av det man spätt ut.

Det hela låter något långsökt. Särskilt om man ska förklara det för någon som inte är bekant med mol. Men även om förklaringen går hem, och "there's nothing in it" är ett sant och bra slagord mot homeopati, så är det inte särskilt relevant. Vad spelar det för roll om det finns en miljard, en miljon eller noll "kaffemolekyler" i det homeopatiska sömnmedlet?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Detta inträffar när man utfört i storleksordningen 10 upphöjt till 23 utspädningar vilket otroligt nog inte är ett dugg märkvärdigt i den förunderliga homeopatin.

Menar du inte 23 utspädningar (som det blir om man späder 1+9 varje gång)? För 10^23 utspädningar skulle man få hålla på ett tag...

Hexmaster sa...

När utspädningsgraden är i storleksordningen 100[...]000 var det jag tänkte; nu har jag försökt att även skriva något i den stilen.
Homeopatiska utspädningar görs ibland 1+9 (D på etiketten), ibland 1+99 (C på etiketten).