2017-09-26

Röka tobak är ett bruk

Röka tobak är ett bruk,
som från Indien vi lärde
- Läsebok för folkskolan (1842)

Tobaken fick vi inte från Indien utan Amerika. Är det västindien som avses? Hade kunnat vara ... Men så här står det i "originalet":
Röka Tobak är et bruk,
Indianerne oss lärde;
- Fredrik Boije af Gennäs, Prinsessans ABC-bok (1835, faksimil Rediviva 1977)

Om indier = indian så blir det rätt och riktigt.

"Röka tobak"-citatet tillskrivs ofta Falstaff, fakir. Det är helt oriktigt Axel Wallengren föddes f.ö. 1865.

Ett annat fynd från den fina bilderboken tog jag upp i bloggposten Kvacksalvare 1835.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Dikten har parodierats enligt följande:

Röka tobak är ett bruk
som från Indien vi lärde.
Mången bliver därav sjuk,
mången sätter därpå värde.

Jag har alltid trott att detta var Falstaffs variant, men det kan möjligen komma från Grönköpings Veckoblad i stället.

Hexmaster sa...

Ingen parodi utan originalet (nästan) från 1835.

Anonym sa...

Tar det livet av en del
är det indiernas fel.

Enligt Tage Danielssons Postilla.

Fredrik Tersmeden sa...

Det är knappast konstigt att många förknippar versen med Falstaff, fakir (Axel Wallengren). Han återger den i sin helhet i kåseriet "Råd och läror för informatorer" (och betecknar den därvid som "den bekanta Tegnérska sonetten"!). Gissningsvis är det betydligt fler personer i dag som har läst fakiren än 1842 års "Läsebok för folkskolan". I vart fall var det så jag först stötte på versen i fråga.

Hexmaster sa...

Tack för insatt kommentar! Jag måste ha sett den "sonetten" någon gång men glömt bort det. Har heller inte sett någon tillskriva den någon Tegnér.

Fredrik Tersmeden sa...

Wallengren/Fakiren gillade att skämta om sin berömde lundensiske författarkollega. När han tar upp ämnet "målarekonsten" i "Lyckans lexikon" konstaterar han att "Konsten är icke så mycket hvad eller huru man målar, utan består fastmer uti hvilken signatur man sätter i högra hörnet af sin tafla. [- - -] Den stora oljoduk, som jag just i dagarne fullbordat, ärnar jag [...] signera Esaias Tegnér, och är rätt nyfiken på resultatet af denna min manöver, hvilken betecknar en landvinning, ja en ny æra för svenska konsten."