2014-04-24

Studiefrämjandet, Chalmers och woo

Musik, meditation och välsignelser! Med swami (helig titel utan restriktioner eller förpliktelser) Jyothirmaya. Det behöver naturligtvis inte vara lika illa som det låter -- men är det. The Art of Living Foundation heter organisationen han arbetar i. Den verkar vara värd en närmare granskning; här ett typiskt exempel om deras grundlära, andningstekniken som utarbetades av gurun Ravi Shankar (inte musikern):

"Precis som det finns rytmer i naturen - som dag och natt, växlande årstider, månens cykel - så finns det rytmer i kroppen, sinnet och våra känslor. När de här rytmerna blir störda, till följd av för mycket arbete, dåliga matvanor eller hektisk livsstil, så blir vi stressade, känner obehag eller blir sjuka. Sudarshan Kriya harmoniserar hela systemet, renar både kropp och sinne från ansamlad stress och gör att man känner sig glad och levande igen!"

- Art of Living, Vad är Sudarshan Kriya?

Och här en annan arrangör på affischen; har inte grävt särskilt mycket efter något extra genant eftersom allt går i samma stil:

"On the surface of our body are sensitive points where energy or Prana is concentrated. Marma is the ancient technique of activating energy points on the physical level to energize and relax the whole system. By exerting gentle pressure on these Marma points, one can release the blocks and allow the Prana or life energy to flow to the connecting organs or tissues, thus giving them a new lease of life. Marma promotes a greater balance and integration of the body, mind and consciousness. En Marmabehandling tar 90 minuter inkl vila och kostar 800 kr/behandling."

- imgbg.se, Marmabehandlingar

Den 22 april var jag tyvärr uppbokad. Annars hade det kanske varit intressant att, i studiesyfte, besöka Vera Sandbergs allé 8, Chalmers Vasa.

Adressen är ett problem. Före detta Vasa sjukhus ägs numer av Chalmersfastigheter och heter Chalmers Vasa. På Vera Sandbergs allé 8 hittar man Göteborgs universitet, institutionen för kulturvetenskaper, som kanske var de som huserade evenemanget. Där hittar man även det mer chalmeristiska Lärandets hus med en synnerligen sevärd samling av fysikaliska leksaker. Där arrangerar man även regelbundet Café å Lär där inbjudna föreläsare pratar om allehanda vetenskapliga ämnen (undertecknad har också varit med).

Vetenskapliga förresten ... Häromåret var en homeopat inbjuden. Inte för att ta en vetenskaplig debatt om den uppenbara och ovanligt larviga pseudovetenskap homeopati är (se Snabbkurs i homeopati), utan för att sprida sitt homeopatiska evangelium (som för övrigt, enligt fler besökare än Häggström, var ovanligt förvirrat även i sammanhanget).

Olle Häggström: Homeopati hör inte hemma på Chalmers; Homeopati på Chalmers: eftersnack

Efteråt har flera tryckt på Chalmers ledning för att få till en policy som förhindrar liknande händelser i framtiden. Något resultat har fortfarande, ett och ett halvt år senare, inte setts till. Fortfarande kan förvillare dra nytta det renommé som Chalmers fortfarande har.

Ett annat problem är Studiefrämjandet. Att se dem i sammanhanget är tyvärr inte heller överraskande.

För några år sedan gick Dan Tilert i VoF:s medlemstidning Folkvett igenom diverse pseudovetenskapliga kurser i studieförbundens program. Studiefrämjandet svarade att "Det kan knappast belasta folkbildningen att den bidrar till att människor får kunskap om och inblick i alternativa metoder som kan vara till hjälp både för 'kropp och själ'"- Exempel för deras del utgjordes av zonterapi, akupressur och Tomatismetoden, läror vars påstådda effekter inte bara är högst anmärkningsvärda utan även fullständigt obelagda. En av de ledande förmågorna i främjandet förklarade även att VoF gärna får "kritisera ämnen, och med rätta många gånger kan jag tycka, men vi vill inte att ni kritiserar Studiefrämjandet". Efter vilket VoF, givetvis, avslutade sitt samarbete med Studiefrämjandet Uppsala (man hade i flera år drivit en studiecirkel om pseudovetenskap).

Dialog om folkbildning, Folkvett 4/2009

Inga kommentarer: