2014-04-23

Shakespeares födelsedag

När föddes William Shakespeare?

Svar: Ingen vet. Men han döptes den 26 april 1564 -- det är dokumenterat.

Hur kommer det sig då att man firar hans födelsedag den 23 april? För att han dog den 23 april 1616? (Gamla stilen, säger den julianska kalendern som användes under bardens tid.) Eller för att det råkar vara Sankt Görans dag, Englands skyddshelgon?

På hans Wikipedia-artikel nämns att detta traditionella födelsedatum "can be traced back to an 18th-century scholar's mistake". Vad är detta?

In a note to his copy of Gerard Langbaine's Account of the English Dramatic Poets (1691), the eighteenth-century antiquary William Oldys is apparently the first to declare 23 April as Shakespeare's date of birth, although Oldys has the year wrong (1563). His contemporary Joseph Greene, curate of Stratford and master of the grammar school there, via James West passed along the great Shakespearian scholar George Steevens an extract from the parish register with the note 'Born April 23, 1564'. Steevens adopted this date in his 1773 Shakespeare, and he has been followed by editors and biographers ever since.

- Samuel Schoenbaum, William Shakespeare (Oxford University Press 1987), sid 24

Inte för att det finns något som talar mot att han skulle ha fötts just idag för 450 år sedan. Så någon regelrätt faktoid vet jag inte om det är; den hamnar någonstans mittemellan.

Inga kommentarer: