2013-07-24

Hemliga signaler till fienden

Explaining the significance of the photographs made by his aerial observers, Colonel Reeves said that the enemy markers were invisible from the ground. Woven ingeniously into natural topographical points of the countryside, however, they stood out clearly to the airplane observers as perfect arrows and pointers - aimed directly at strategic points of our aviation production and combat program.

- New York Times, 10 augusti 1942

Det man upptäckt i östra USA, mitt under brinnande krig, var markeringar av olika slag. Från marken såg de inte ut som någonting alls. Sedda från luften utgjorde de symboler som tycktes ge militär information; de hade alltså utformats för att underlätta för fiendens bombplan. Här är exemplen som släpptes:

"Femte kolonnen visar vägen" - en pil av oplöjd jord i ett i övrigt plöjt fält visar vägen mot en flygplansfabrik.

Tomma säckar har lagts ut till en 9:a (6:a?) vars "svans" pekar mot en stor flygplansfabrik.

Ett röjt och uppfräst V en bit från en liten väg blir till en pil som pekar mot ett militärt flygfält.

Disclosure of such fifth-column duplicity so close to home is expected to sharpen the realization of Americans, who have read of treacherous farmland arrows pointing the way to Nazi bombers over Europe and to the Japanese over Hawaii, that it can happen here also, one official said.

Vad var det för markeringar som observerats i Europa och vid Pearl Harbor? Dem hör jag gärna mer om. Förekom sådant även när de allierade började göra allt tätare visiter i det stortyska luftrummet? Om de nu alls förekom; kanske var de lika mycket hjärnspöken som "anvisningarna" ovan.

På tidningen Washington Star var man, ehuru givetvis goda patrioter, även nyfikna nog att ställa lite frågor och dubbelkolla. De upptäckte snart att historien inte var ny. Den hade cirkulerat flera månader tidigare, utan bilder eftersom militären just då höll på att granska dem. Men bilderna hade släppts sedan de konstaterats sakna militärt värde. Exempelvis bild #1 utgjorde ett experiment för att studera jorderosion, utfört under jordbruksdepartementets överinseende.

Ytterligare en intressant detalj är att pressofficeren förklarade att han ju fått klartecken från krigsdepartementets informationsavdelning? Jo, men de hade bara undersökt pressmeddelandet ur censur-synpunkt. Inte om det var sant.

Should the story prove untrue, it was unofficially emphasized in Army circle, it will have been the first time in the long history of the War Department's public relations activities that the public has been misled by an official release.

- New York Times, 12 augusti 1942

Museum of Hoaxes: The Nazi Air Marker Hoax (visserligen ingen bluff utan missförstånd)

I övrigt kan denna historia jämföras med folk som letar pyramider eller kanaler på Mars, ley lines, fornminnen på Google (som förvisso även hittats!) och över huvud taget allt som kan se "spännande" ut innan man kontrollerat med verkligheten.

Inga kommentarer: