2013-07-07

Den perfektaste bibeln

Bibelkommissionen hade gjort ett oerhört fint arbete med språket, men det var något som saknades; det fanns ett perspektiv som inte riktigt rymdes inom ramen för en av ”Statens Offentliga Utredningar”, SOU 2000:100. Det var miraklet, det övernaturliga, det mänskligt sett omöjliga. Guds närvaro, hans direkta ingripande i historien. Hans interaktion med människors barn. Effekten av hans gåvor till vanliga dödliga, såsom helande, en och annan kraftgärning, för att inte tala om profetisk inblick i framtiden.
- Svenska Folkbibeln 10 år - Läs om resan dit!

Det sägs tydligare på Wikipedia-artikeln om Svenska Folkbibeln: Bibel 2000, där Nya testamentet gavs ut 1981, ansågs "allt för färgad av ett bibelkritiskt förhållningssätt". Hur skillnaderna ter sig i praktiken, när man sitter där med de väldiga textkritiska massorna, vet jag inte. Svenska Folkbibeln utgörs av NT nyöversatt, GT av 1917 års översättning med "vissa centrala texter" nyöversatta. Dessa centrala texter rör tydligen profetior om Kristi ankomst.

Vad man inte gjorde var att utgå ifrån King James Version, den gamla engelska standardbibeln med thou shalt not etc. Det har andra gjort, faktiskt även för svenska förhållanden. Ett av deras tyngre argument är att man inte kan föreställa sig att det skulle vara något fel på den:
Det är helt enkelt från ett kristet perspektiv otänkbart att den Helige Ande skulle väglett sina troende att i flera århundraden använda fel text.
- Svenska Reformationsbibeln: FAQ

Jack Chick, han med de tokkristna serietidningarna, lägger ut texten om KJV som den perfekta bibeln:
If you believe that God did not keep His promise [att bevara sina ord enl Psalm 12:6-7 enl KJV; Bibel 2000 har en annan text!], then you have to expect that as people copied the Scriptures, mistakes constantly crept in. The next copyist would copy those mistakes, and add some of his own. As time went on, the Scriptures held by the church would deteriorate, becoming worse and worse, until nobody would really know what the originals said.
- Chick Publications: Your decision

Just så gick det till. Inte så många frågor på det, kan man tycka.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Ja, sann vetenskap börjar ju ofta under en våt krogrunda!

Hexmaster sa...

Kurt har uppenbarligen läst en av de länkade sidorna. Eller så kände han redan till historien bakom... In vino veritas!