2013-07-04

Varför det alltid regnar den fjärde juli

En nackdel med att ha nationaldagen den fjärde juli är, enligt många over there, att det alltid regnar just den dagen.

Den vanliga motfrågan är: Är det sant? Meteorologiska uppställningar görs 10, 30 eller 100 år tillbaka för vilka platser man nu är intresserad av. Resultaten är, som man kunde förvänta sig, blandade.

Nu är vi ju så funtade att regn som stör utfärder och festande får mycket större plats i våra medvetanden än vardagsregn. Så kallad confirmation bias spelar också in: När en uppfattning bekräftas förstärks den i högre grad än den försvagas när den inte bekräftas. Det ska väldigt mycket till innan man kommer ner till noll, annorlunda uttryckt.

Men den intressanta frågan här är inte om, utan varför. Varför har man fått för sig att nationaldagen är särskilt regnig? Det har inte med inställda fyrverkerier att göra.

A book was recently published proving that every modern battle with heavy and continuous cannon-firing was followed by rain. The concussion of thunder among the clouds generally causes rain, and why may not artificial thunder?

Uppfattningen är betydligt äldre än så. Redan under antiken funderade man på om oväsendet från deras fältslag frammanade regn. Men den verkar inte ha blivit pseudovetenskap förrän i mellanvästern på 1800-talet. Utöver så kallade rain fakirs som utövade blandad eller ren humbug (beroende på om de trodde på sina värdelösa metoder eller inte) så förekom högst seriösa försök med kanonskjutande och sprängande av väldiga mängder dynamit.

Citing these facts, The Secretaries of War and Navy have been asked to issue a joint or separate order to all commanders of forts, arsenals, barracks, armories, and navy-yards where cannon are in use and located in the populous States to test the plan of cannon-firing to cause rain. Also, that dynamite rockets or bombs be sent up into the clouds from these same military and naval stations, and exploded for the same purpose; the time for such experiments to be left entirely to the intelligent commanders of these stations, who would of course take advantage of all favorable conditions, when there were clouds, when the air was humid, and at night or early in the morning, and thus aid nature to precipitate rain.

- The National Republican (Washington DC), 8 september 1881

Den intelligente läsaren ser hur det är upplagt för rejäl confirmation bias.


Faktoider-bloggen: Regnmakare med dynamitInga kommentarer: