2018-08-08

Islamofobi som Hitchens inte beskrev det


Christopher Hitchens hade många och starka åsikter och en mycket högt utvecklad förmåga att formulera dem. Det är därför inte konstigt att han blivit en citatmagnet; har man ett snärtigt och kärnfullt citat som kritiserar religion så ligger det nära till hands att tillskriva Hitchens det. Det "känns" så rätt, att få som använt sig av memen ovan ens funderat på om Hitchens myntat eller ens sagt citatet.

Så vitt någon funnit myntades islamofobi-citatet två år efter Hitchens död av en viss Andrew Cummins, på hans (numer borttagna) Twitter-konto med fina namnet @Vodkaninja.

Not to make too big a deal of this, but this is what skepticism looks like. When we make a factual mistake, and we’re confronted with the truth, we shouldn’t be afraid to admit it and correct it.

Your move, pastors everywhere.
- Hemant Metha: Christopher Hitchens Never Said That Memorable Line About Islamophobia, Friendly Atheist 12 maj 2014

Inga kommentarer: