2018-08-02

Kvacksalveriutredning i hög tid

Hur många lagar har ett populärnamn? Man kan fortfarande höra den kallas kvacksalverilagen: Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Den ersattes för snart tjugo år sedan av Patientsäkerhetslagen (2010:659)WP. Bland annat reglerar den vilken sjukvård som kräver legitimation. Till exempel måste du vara legitimerad för att få behandla cancer, liksom för att undersöka eller behandla barn under 8 år. När man studerar kvacksalvare och deras förehavanden så är de punkterna de som verkar mest frestande att bryta, i synnerhet behandling av cancer.

Patientsäkerhetslagens 5 kap. rymmer lite mer, men inte mycket. Framför allt tar den inte upp krav på behandlare av psykiska sjukdomar. Det är en skandal som få känner till: Du – just du, som läser detta, helt oavsett vilken utbildning, legitimation och erfarenhet du har eller inte har – kan ta emot och försöka behandla patienter som är deprimerade, självmordsbenägna, eller har vilka psykiska problem som helst, utan att riskera några rättsliga repressalier.

Det är sannerligen en ålderstigen lag som Kjell Asplund fått förtroendet att utreda. Faktiskt mer än sekelgammal.
Uppräkningen bygger på en lag från 1960 ["kvacksalverilagen"] som i sin tur bygger på en lag från 1915 och lyfter bara fram cancer, diabetes och epilepsi som de specifika sjukdomar som endast får behandlas av vården. Enligt Kjell Asplund fanns det tidigare en viss logik i att bara räkna upp de åkommorna då det vid tillfället fanns effektiv behandling mot just dem.

– Nu är det en helt annan situation.
- Utredning ser över kvacksalverilagen, Dagens Medicin den 2 augusti 2018

Sug på den: Patientsäkerhetslagen är anpassad efter den vård som fanns vid första världskrigets utbrott. Här finns hur mycket som helst att förbättra, och försämra för kvackarna.

Inga kommentarer: