2018-08-03

Satanisterna på Anholt

Anholt är en liten dansk ö mellan Danmark och Sverige. Invånarna bor alla på ett litet område i väster. Det mesta av Anholt utgörs av en platt, sandig öken – faktiskt Europas största, en historisk och geologisk märkvärdighet. Den är obebodd och inga bygglov utfärdas heller.
Försommaren 1973 gjordes några märkliga fynd i öknen på Anholt. Det verkade som om det hållits en kult tillägnad den onde själv på ön. Och inte var det slut med det – under decennierna som följt har man funnit såväl satansmynt som brev med en mystisk avsändare.
- Djävulens ö – utanför Halland [man känner igen lokalpressen på dess strävan efter en lokal koppling], Hallands Nyheter den 11 maj 2013

Fynd i "Ørkenen" utgjordes av ansiktsmasker av trä, benbitar (från djur), en pinne med ett litet (konstgjort) huvud på, en barnsko ... Vad var det frågan om? Kunde en svart mässa ha ägt rum på Anholt, inte som show utan faktisk, ärlig djävulsdyrkan? Inklusive människooffer..?

Och under åren som följde dök då och då mynt upp som anspelade på den eventuella mässan. Koppar- och silvermynt hittades i kyrkor och andra byggnader, instuckna vid monument, vid ett tillfälle rentav på polismyndigheten i Köpenhamn. De bar inskrifter som "Himmel og helvede", "Civitas diaboli" (Djävulens stad) och "Anholt 13 maj 1973". Namn förekom: Alice Mandragora (alruna), Karl Klunch och Dunk Wokgnal. Och så dök det upp brev med märkliga texter och ibland fotografier, undertecknade med samma tre namn.

Detta foto hittades instucket i boken Anholt på vrangen (1983) av Knud Langkow. Det hade texten "1977, Glædelig jul." Boken beskriver hur en viss Knud Langvrøvl beger sig till Anholt, är med om mystiska ting och får tag på "satansmynt".

Ett av de tre namnen var Dunk Wokgnal. Läser man det baklänges blir det Knud Langkow. Han var telefonist på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. "Satanisterna på Anholt" var hans verk, ett avancerat och långvarigt skämt, eller vad det nu var. Han gillade att lämna ledtrådar som efterhand blev allt tydligare.

Den danska tidningen Politiken publicerade 2013 en serie artiklar om fynden på Anholt, mynten och Knud Langkow, här är den första: Kapitel 1: Satanisten på Sjælland, Politiken 19 oktober 2013. Frågan om vad det hela gick ut på, om det nu alls gick ut på något, lär dock aldrig besvaras eftersom Langkow tog livet av sig nyårsdagen 2004.

1 kommentar:

FredrikT sa...

Ett av satanistmynten återfanns härom året när man öppnade och nogsamt gick igenom innehållet i biskop Peder Winstrups kista i Lunds domkyrka. Inte så märkligt som man först kan tro: glipan mellan lock och underdel på den ovan jord placerade kistan var tämligen bred.