2015-06-10

Skitfiske

"Skitfiske!" är en välgångsönskning som mången fiskare fått genom åren. De färskaste med viss förvåning, kantänka; det är ju inte precis självklart vad det innebär.

Men det är samma mekanism som jag beskrev i bloggposten Bryt ett ben: Att önska någon lycka till ses i vidskepliga sammanhang som något otursframkallande, en utmaning av ett överkänsligt öde, och därför gör man tvärtom. Man önskar skådespelaren ett benbrott, det vill säga rena motsatsen = succé, och fiskaren skitfiske, det vill säga rena motsatsen = massor med fisk. För fiskevatten och scener stimulerar våra vidskepliga körtlar.

Detta låter ju som nog så gamla seder. Men vad break a leg beträffar var det intressant och uppiggande att se att uttrycket bara finns belagt sedan 1920-talet; det kan givetvis vara äldre, men i så fall verkar belägg för detta inte ha grävts fram, än. Hur gammalt kan "skitfiske" vara? Är det kanske något så enkelt som ett lån från norska? Där är skitt fiske långt mer etablerat än något svenskt skitfiske.

En enkel slagning gav flera böcker, föreningar och hemsidor (svenska skittfiske.se verkar inte ha någon förklaring av namnet), en sorts akvavit, med mera ...

Kanske det en gång blir så etablerat att dess egentliga betydelse eroderar bort, så det uppfattas som ett rakt "god fiskelycka!", och sålunda kräver ännu en negerande vända för att kunna accepteras av den vidskeplige fiskaren?

Inga kommentarer: