2015-06-04

Pyramiderna avbildade

Hur ser en pyramid ut? Svaret har inte alltid varit självklart.

Så här har ni aldrig sett Egyptens stora pyramider förr. Placeringen vid Giza är korrekt (även om det, som det påpekats förr, bl.a. av undertecknad i bloggposten Egyptens mindre kända pyramider, finns många fler), liksom antalet riktigt monumentala stenhögar; men sedan tar det slut. Hur kommer man på idén att framställa pyramiderna som ett miljonprogram?

Bilden är från Sebastian Münsters Cosmographia (1544). Den är den äldsta utförliga världsbeskrivningen på tyska, och rymmer såväl text som fina träsnitt. Alla detaljer tål inte att granskas, så att säga, men samtidigt säger den mycket om hur man då kunde se på världen.

Några decennier senare satt Maarten van Heemskerck och gjorde illustrationer med världens åtta underverk (han räknade även med Colosseum). Så här fick den stora pyramiden se ut.

Här har vi ett förslag från den namnkunnige och mångförslagne Athanasius Kircher. Han gav 1676 ut Sphinx mystagoga vari diverse egyptiska mysterier reddes ut. Bland mycket annat ansåg han sig ha knäckt hieroglyferna, vilket lär bli föremål för en kommande bloggpost.

Jag vet inte hur många europeer som vid den tiden varit i Egypten, men de kan inte ha varit många. Landet var i princip en osmansk provins, men stridigheterna var många och intensiva. Turistande var förenat med livsfara. Å andra sidan hade man väl massor av gamla avbildningar?

Här har vi en. Josef, han med bröderna, avbildad på 1200-talet, i en av de fantastiska mosaikerna i Venedigs Markuskyrka. (Basilikan är betydligt äldre än mosaikerna, vars ålder varierar, inte minst som man såg sig föranledd att "restaurera" dem då och då.) Pyramidernas form är betydligt bättre, någon realistisk skala behövde inte ha tillämpats, men vad är det för fönster på dem? Det går tillbaka på en uppfattning om att de användes som gigantiska spannmålsförråd. När Bibeln var den enda källa man hade till kunskap om områdets historia så försökte man att koppla ihop allting med Bibeln. Pyramiderna fick bli de förråd där Josef, när han kommit upp sig, samlade överflödet under de sju goda åren, på det att man hade mat under de sju svåra åren.

I Florens på 1400-talet arbetade Ghiberti länge och väl med relieferna till dörrarna på stadens baptisteri (kyrka med rejäl dopbassäng). Hans pyramid är som synes klart överlägsen försöken ovan.

Att pyramiderna på många bilder (inte bara Heemskercs) är mycket smalare än originalen beror nog mindre på exempelvis de nubiska pyramiderna, som var ännu svårtåtkomligare än de egyptiska, än på ett långt mer tillgängligt romerskt exempel. Cestiuspyramiden ligger i Rom, uppfördes några år före Kr.f. (muren är några sekler senare) med uppenbar förlaga, och har i sin tur förmodligen stått som förlaga för en del pyramidala avbildningar genom åren.


Huvudkälla för denna bloggpost var den excellenta artikeln Visualizing Giza av Paulalorla.

1 kommentar:

Anonym sa...

”Hur kommer man på idén att framställa pyramiderna som ett miljonprogram?”
Kanske för att Khufus pyramid, länge var världens högsta byggnad. Tydligen överträffades den på 1300-talet, av katedralen i Lincoln. Tecknaren kan ha vetat om, att pyramiderna inte var tempel. Dom enda andra höga fristående byggnader, som personen kände till, utgjordes av försvarstorn. (Tänk kärntornet i Towern.) Tecknaren kan då ha föreställt sej, att dom påminde om sådana.