2015-06-23

Adolf och Hitlereffekten

Man kan ofta läsa att Adolf (dagens namn f.ö.) var populärt en gång i tiden, men tappade mark framåt kriget, och framför allt efteråt.

Vad Sverige beträffar har följande grävts fram. Med reservation för att man tydligen håller sig med aktuell statistik för namn på nu levande personer, snarare än alla som fått det, så framgår det ändå tydligt att Adolf som dopnamn hade sin höjdpunkt innan det började associeras med en tysk politiker (utöver massor av andra herrar), och att nedgången började långt före världskriget.
Ur statistiken går att utläsa att dopnamnet Adolf var populärast under 1920-talet, då drygt 100 nu levande personer fick det varje år. Sedan sjönk siffrorna stadigt under 1930- och 40-talen samt efterkrigstiden. Sedan 1970-talet och framåt är det ungefär tio personer om året som döps till Adolf. [obs ej som tilltalsnamn]
[...] 
Sammanfattningsvis: Hitlereffekt som en eventuell svag uppgång i slutet av 1930-talet, ja. Men som kraftig nedgång efter 1945, nej.
- Henrik Höjer, Ingen Hitlereffekt efter andra världskriget, Forsking & Framsteg 8/2008

Vad Tyskland beträffar så har statistiken inte samlats på riksnivå utan får letas fram i mindre områden. Återigen är de siffror man fått fram nog så talande.
... In Mannheim, 1.6 per cent of boys were named Adolf before 1880 (as compared to the most popular name, Karl, with 10.3 per cent). In 1880 and shortly after, Adolf rose to 2.2 per cent, falling again to 1.0 per cent in 1923. Statistics for nine boroughs in eastern Germany show Adolf occurring seven times in 1924 (with the most popular name, Heinz, appearing 247 times). In 1934 - one year after Hitler's rise to power - it occurred 37 times (while Gunther was most popular, at 145 times).
En procent i Mannheim 1923 motsvarar siffran i Baden-Baden 1938, i det som kan ha varit Hitlers "bästa" period. Och det är långt sämre än siffran för nordtyska Rostock.
One researcher, Rosa Katz, inquired in 1938 at the registry office of Baden-Baden. She found six boys named Adolf and one Adolf-Benito out of a total of 641. She did the same at Rostock in 1938 and found five out of a total of 2,728. Thus, in line with other Germanic names, Adolf was losing ground before Hitler's rise to power. During the Hitler era it experienced a modest, short-lived boom and then disappeared.
- (Dr) Arne Holtorf, Deutsches Seminar der Universität Tübingen svarar på fråga i The Guardian

Till sist en upplysning från den mindre trovärdiga populärpressen som det vore intressant att få bekräftat eller avfärdat:
Hitler ville dock inte dela förnamn med så många tyskar och lät därför utfärda ett dekret där namn som Adolf, Adolfine och Hitlerine reserverades för särskilt engagerade nazister
- Var Adolf ett populärt namn?, Världens historia 3 oktober 2012

Inga kommentarer: