2022-01-26

Jakob avlar

- Jakob brottas med ängeln, återgivet av Gustave D. Eftersom det bara är han som kan återge bibliska scener. Och då han tyvärr inte illustrerat Jakobs avelsexperiment så får det bli den här.

Senare skulle Jakob bli patriark under namnet Israel. Men i unga år arbetade han för sin svärfar Laban. När han tyckte att han gjort tillräckligt, frågade Laban vad han ville ha i lön.

Låt mig få gå igenom din hjord i dag och skilja ut alla mörka djur bland fåren och alla brokiga och spräckliga bland getterna: det skall vara min lön.

- 1 Mos 30:31–32

Löningen togs inte ut samma dag utan över en längre tid. Och då kunde Jakob vara så här fiffig:

Jakob tog färska grenar av poppel, mandelträd och platan och skar strimlor av barken så att det vita på grenarna blev synligt. Dessa grenar som han skurit strimlor på ställde han sedan i hoarna, vattenkaren dit djuren kom för att dricka, mitt framför djuren. De parade sig nämligen när de kom för att dricka, och eftersom de parade sig framför grenarna, blev deras ungar strimmiga, spräckliga och brokiga. Jakob skilde ifrån ungdjuren. På så sätt skaffade han sig egna hjordar som han inte blandade med Labans hjord. Varje gång det var kraftiga djur som skulle para sig ställde Jakob grenar i hoarna, så att de såg dem när de parade sig framför dem. Men när det var svaga djur ställde han inte dit några grenar. Så fick Laban de svaga djuren och Jakob de starka.

- 1 Mos 30:37–42, min markering

Bland myriader (ty de är legio) faktoider kopplade till graviditeter finns en som väl är allmänt känd: Om den blivande modern ser en hare, rätt upp och ner eller i något särskilt sammanhang, kunde barnet bli harmynt. Jag vet inte hur gammal den är. Men episoden om Jakobs avel visar att en liknande idé fanns i omlopp omkring 500 f.Kr., då Moseböckerna skrevs ner.


1 kommentar:

Anonym sa...

Idag hade väl Jakobs beteende mot Laban betecknats som trolöshet mot huvudman (ifall det fungerat). Nåja, det drabbade ingen fattig.

Sensemaker