2017-08-21

Lördagsfråga 477: Döden i labbet

  1. Jag är inte säker på om detta verkligen är Cecil Kelley (källa: 10 Worst Cases of Radiation Poisoning, ABC News) men historien är så bra så ville jag ha med den ändå. I korthet: I en tank fanns en lösning med flera kilo plutonium. Kelley slog på "vispen". När lösningen virvlades runt så samlades plutoniet i mitten. Där bildade den en kritisk massa som under en kort stund gav upphov till mycket kraftig strålning. Kelley dog 35 timmar senare. Längre på WP: Cecil Kelley criticality accident.
  2. Harry Daghlian, Los Alamos, tappade en bit volframkarbid vid precis fel tillfälle. Han dog 25 dagar senare.
  3. Året därpå utförde Louis Slotin, Los Alamos, ett liknande experiment med samma plutoniumklot som Daghlian då han slant med skruvmejseln. Han dog nio dagar senare.
  4. Karen Wetterhahn var professor i kemi på Dartmouth College. Vid ett tillfälle arbetade hon med det absurt giftiga ämnet dimetylkvicksilver, och fick en eller två droppar på händerna. Trots att hon bar latexhandskar så trängde vätskan igenom så snabbt och effektivt att hon förgiftades och dog tio månader senare.
Fyra som dödats under laborationer: Tre av fysik, en av kemi. Det kom Lars Willen fram till.

Inga kommentarer: