2017-08-03

Kan man bygga ett skepp av Kristi kors

Ifall yttre detaljer i berättelserna stämmer så är Kristi kors den träattiralj på vilken Jesus av Nasaret uppspikades och dog omkring år 30 e.Kr. Vad hände sen? Med korset alltså?

Enligt opålitliga sägner fick Helena, annars mest känd som mor till Konstantin den store, ett fromt anfall i början av 300-talet. Hon lär ha begett sig till Jerusalem och, med lite mirakulös hjälp som är så vanlig i den här sortens berättelser, ha funnit korsen efter såväl Jesus som de två rövarna. En bit av det förstnämnda togs med till Bysans/Konstantinopel, tillsammans med de vördnadsvärda Heliga Spikarna (bilden ovan visar hennes altare i St Peterskyrkan i Rom). Resten lämnades kvar för att vördas på plats.

Den bit av Kristi kors som togs med till Bysans skulle komma en stor del av den växande kristenheten till godo. Småbitar delades av och skickades ut i provinserna, där de delades av och skickades ut, och så vidare. En rejäl träbit kan ju delas upp i bra många bitar, flisor och småflisor innan det blir meningslöst att dela upp ytterligare. Redan 348 konstaterade Kyrillos av Jerusalem att "Jorden är full av reliker efter Kristi kors", och så fortsatte det ...

En skeptisk reformator kommenterade Kristi finfördelade kors som följer:
Det finns inte ett kloster så fattigt att det inte har ett exemplar. På några platser finns det stora fragment, som i Sainte-Chapelle i Paris, i Poitiers, och i Rom, där ett rejält krucifix sägs ha tillverkats av det. Kort sagt, om alla delar kunde samlas på en plats, skulle de kunna fylla ett skepp.
- Jean Calvin, Le traité des reliques (1543)

Skeppslasten har sedemera muterat till att ha blivit en mängd trä tillräcklig för att bygga ett fartyg, om det nu skulle kräva mer eller mindre trä. Men poängen går inte att ta fel på, att de samlade påstådda bitarna av Kristi kors är långt många fler än vad som ens skulle kunna vara sant. Stämmer det?

Några hundra år senare tog arkitekten Charles Rohault de Fleury detta som en utmaning. Han började med att estimera, på ett aldrig så ungefär, vikt och volym av Kristi kors till 75 kg respektive 178 liter. Sedan sammanställde han en katalog med alla kända påstådda bitar av Kristi kors. Han fann att deras samlade volym, mellan tummen och pekfingret, utgjorde ... Fyra liter.

Inga kommentarer: