2017-04-02

Framtida robotar på 8 bitar

I Camerons The Terminator (1984) får man vid några tillfällen se världen genom ögonen på Arnolds T-800. I de korta klippen scrollar lite text snabbt förbi. Den som återges på bilden här utgörs av assemblerkod. Närmare bestämt är det en del av programmet Key Perfect för Apple II som publicerades i tidningen Nibble Magazine.
10          ORG  $4000
11 A1       =    $3C
12 A2       =    $3E
13 A4       =    $42
14 AUXMOVE  =    $C311
...
Det användes för att kontrollera att man skrivit in program rätt, sådana program som publicerades som listningar i tidningen och som läsarna kunde knappa in i sina datorer (för ett exempel, se bloggposten Fildelning 1984). Man kan förstå att en robot som rest i tiden behöver kolla lite checksummor och grejor för att se att mjukvaran inte tagit skada.

Processorn 6502 lanserades 1975 och satt i flera populära maskiner som Apple II, Atari 2600, VIC 20 och (varianten 6510) Commodore 64. Det är spännande att se att den fortfarande kommer att användas 2029.

Faktum är att den fortfarande används år 3000. Det sitter nämligen en 6502 i roboten Bender i tv-serien Futurama som utspelas vid den tiden.

Inga kommentarer: