2017-04-13

March for Science 22 april

Den 22 april äger March for Science rum i mer än 500 städer över hela världen. I Sverige marscheras det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Som en markering mot de som tycker att skillnaden på sant och falskt inte är så viktig, eller som bara vill veta av vetenskap och forskning när den kommer med de svar man vill ha.
Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
- www.marchforscience.se
Vi behöver mer vetenskap och kritiskt tänkande i samhället, inte mindre! Självklart står vi upp för det med March for Science.
- Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning