2017-01-13

30 argument som kreationister inte ska använda - del 3

Detta är den tredje och avslutande delen av min genomgång av sidan Arguments we think creationists should NOT use hos Creation Ministries International. Se även del 1 och del 2.


21. Septuaginta återger korrekt kronologi för 1 Mosebok
Metusalem (stavningen varierar) har visserligen åldersrekordet i Bibeln, men det finns lite olika uppgifter om exakt hur gammal han blev eller när han dog. Räknar man i Septuaginta, den klassiska grekiska översättningen av GT, kommer man fram till att Metusalem skulle ha dött 14 år efter syndafloden, vilket CMI kallar ett "uppenbart fel". Septuaginta går bort till förmån för den masoretiska texten, som bl.a. den klassiska engelska översättningen King James Version utgått ifrån.

22. Det finns luckor i stamträden i 1 Mos kap 5 och 11 så jorden kan vara 10 000 år eller mer.
Jag antar att detta är ett argument som gammaljords-kreationister använder mot ungjords-kreationister? Det accepteras, givetvis, inte av ungjords-kreationisterna på CMI.

Stamträden ifråga kartlägger generationerna Adam till Noak resp. Noak till Abraham, så noggrannt som man kan begära. Men enligt kreationisterna på Answers in Genesis, som jag tänker mig har någorlunda koll på läget i den sortens frågor, är stamträden ifråga "two of the more controversial chapters in the Bible, even in Christian circles" – enbart "in Christian circles", vågar jag påstå. Som om hebreiska yalat, det ord som översatts till eng. begat, måste tolkas som "blev far till" eller om det kanske även kan tolkas som "blev anfader till"? I det senare fallet kan ju tidsomfången utsträckas godtyckligt, så att exempelvis Adam kan förläggas till 100 000 f.Kr. snarare än futtiga 4 000 f.Kr.

23. Jesus kan inte ha ärvt genetiskt material från Maria, för i så fall skulle han ha ärvt arvssynd
Har detta med kreationism att göra?

24. Ljus har skapats in transit
Ett av de otaliga argumenten mot ett 6000 år gammalt universum är att vi kan se ljus som färdats genom rymden betydligt längre tid än så. En "lösning" är att när Gud skapade jord, sol och stjärnor så såg han även till att lägga in ljuset från stjärnorna mellan alla avlägsna himlakroppar och jorden (in transit, hur det nu översätts). Detta avfärdar CMI med att det "suggests that God is a deciever". Okej ...

25. Formuleringen "kunskap som bara är kunskap till namnet" (1 Tim 6:20) avser evolutionen
I KJV står "science falsely so called" vilket onekligen är snärtigare. CMI tolkar Paulus budskap (om det nu var han som skrev brevet, vilket är ifrågasatt) som att han syftar på tidens populära mysteriereligioner. En av deras formuleringar är det finaste jag hört sen jag konfirmerade mig: "We must not try to read into Scripture that which appears to support a particular viewpoint."

26. Geocentrism lärs ut av Bibeln och heliocentrism är obiblisk
När Bibeln talar om soluppgångar etc. så är det inte märkvärdigare än när vi gör det i dagligt tal.

27. Ron Wyatts och Carl Baughs "upptäckter"
Två stjärnor i vissa kreationistläger avfärdas. Baugh är välmenande men använder mycket material som "is not sound scientifically" (så skriver CMI!), Wyatt avfärdas mer kategoriskt som en skojare. (CMI tyckte att herrarna var värda sammanlagt tre argument, jag har bakat ihop dem till ett.)

28. Saknade neutriner från solen bevisar att solen skiner på grund av sin egen tyngd, vilket bevisar att den är ung
Ett experiment på 1960-talet gav kärnfysikerna något att fundera på: Man kunde bara uppmäta en tredjedel så många neutriner från solen som man borde. Detta har en del kreationister försökt använda som belägg för att solen bara delvis drivs av fusion, desto mer av sin egen tyngd (gravitational collapse) vilket i sin tur skulle vara ett belägg för att solen är 6000 år gammal. Emellertid har problemet så småningom lösts. Det har i korthet med neutrinens massa att göra; läs mer på Wikipedia: Solar neutrino problem. Jo, och så skriver CMI att "experimental data must take precedence over theory".

29. Einstein höll fast vid tron på en skapare, trots enormt tryck från kolleger
"In the normal meaning of these terms, Einstein believed no such thing."

30. "Tältduks-teorin"
Jag är inte bekant med canopy theory men den verkar gå ut på att "vattnet ovan fästet" (1 Mos 1:7) skulle syfta på en himmelsk vattenreservoar, ett tjockt skal av vatten som omgav jorden ända fram till syndafloden, då det föll ner i det berömda massiva regnet. Jag vet inte heller här exakt vilken koppling detta skulle ha till kreationistiska idéer men CMI förklarar att "alla kreationistiska geologer föredrar en annan modell" och då är det väl så.


Den lämpligaste avslutning av denna besynnerliga genomgång är Poes berömda lag så som den ursprungligen formulerades:
Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is uttrerly impossible to parody a Creationist in such a way that someone won't mistake for the genuine article.
- Faktoider: Poes lag

2 kommentarer:

pazuzu sa...

Den obefläckade avlelsen desarmerar problemet i argument 23.
Men kreationisterna kanske inte är så katolska.

Hexmaster sa...

Jag har fått för mig att kreationister som regel inte är katoliker.