2017-01-12

30 argument som kreationister inte ska använda - del 2

I bloggposten Faktoider: 30 argument som kreationister inte ska använda - del 1 gick jag igenom de tio första argumenten (eller vad man ska kalla dem) som Creation Ministries International (CMI) går igenom på sidan Arguments we think creationists should NOT use. Här kommer ytterligare tio.


11. Om vi utvecklades från apor, varför finns det fortfarande apor?
Även undertecknad har då och då sagt att vi inte härstammar från apor utan från en för människor och apor gemensam anfader. Jag tror att jag ska sluta med det efter att hos CMI (tack för den!) ha läst ett citat av den store paleontologen George G. Simpson: "Vår gemensamma anfader skulle definitivt kallas apa i dagligt tal". Arten ifråga hör till de många som inte längre finns, men ingenting hindrar att arten hade kunnat finnas kvar. Det finns hur många levande arter som helst vars avkomma en gång i tiden utvecklats till nya arter, men där dessa inte konkurrerat ut sina förfäder.

12. Kvinnor har ett revben mer än män
Det här är en intressant faktoid som jag ännu inte studerat närmare. Eftersom påståendet dyker upp då och då verkar det finnas folk som åtminstone tror på slentrian att kvinnor har ett revben mer än män. Men på hur stort allvar har frågan tagits? Förvisso är den lika tvärfel som lätt att undersöka, men att sådant inte utgör något hinder visar mythistorien med eftertryck. (Tanken är givetvis att det revben som Gud en gång plockade ur Adam för att skapa Eva blev en bestående defekt som ärvts av Adams manliga ättlingar, men inte kvinnliga ... Ja, ni hör ju själva.) Det är en helt annan sak att alla individer inte har standardantalet 12, men det beror på variationer som inte har med kön att göra.

13. Archaeopteryx är en bluff
Den befjädrade dinosaurien har ifrågasatts. Men fossilen är äkta. Och idag vet vi att många fler dinosaurier var befjädrade. (En av de som ifrågasatte A. var den excentriske astronomen Fred Hoyle. Han är även känd för att han försökte att håna en teori han inte trodde på genom att ge den det nedsättande namnet big bang.)

14. Det finns inga gynnsamma mutationer
Till och med råkreationisterna på CMI medger att det finns gynnsamma mutationer. De föredrar följande version: "Man har ännu inte hittat någon mutation som ökar det genetiska materialet på de sätt som krävs för att mikrob-till-människa-evolution ska vara möjlig" – vilket inte är mer rätt det.

15. Nya arter bildas inte
Mikroevolution kan inte ens CMI förneka (kreationister älskar att skilja på mikro- och makroevolution, vilket är en chimär), och sådan kan ibland vara riktigt snabb. De förnekar däremot att nya arter bildas som skiljer sig mer än ytligt från sina anfäder; det bildas inga nya arter, hävdar de, som "involverar ny genetisk information".

16. Jordens axel var vertikal före syndafloden
CMI hänvisar till 1 Mos 1:14. Där står att ljusen på himlavalven ska skilja dagen från natten, och i King James Version "let them be for signs, and seasons, and for days, and years"; fast i Bibel 2000 står "högtider" istället för "årstider". Det hebreiska ordet ifråga (mow'ed) kan tolkas på båda sätten, och händelsevis valde KJV:s översättare det alternativ som är oförenligt med den märkliga idén om jordaxelns varierande lutning. CMI tar även upp tanken att axelns plötsliga lutande skulle ha gett upphov till syndafloden, men att den "tillsvidare får ses som spekulativ". Välkommen till kreationisternas underbara "vetenskap"!

17. Paluxy-spåren bevisar att människor och dinosaurer levt samtidigt
Utmed floden Paluxy i Texas finns en mängd fossiliserade fotspår efter dinosaurier. Alla spår är naturligtvis inte lika välbevarade (hur fantastiskt är det inte att sådana lämningar bevarats över huvud taget!?), och av en del återstår inte mer än avlånga spår som kan tolkas som spår av människor ... Vilket naturligtvis varit en godbit i diverse sammanhang: Samlingar av kuriosa, idéer om "alternativ" historia, och för den delen kreationism. Men till och med CMI, som verkligen tror att människor och dinosaurier levt samtidigt, medger att Paluxy-spåren inte är ett argument för idén.

18. Arkeologer har hittat skelett (och fotspår) av jättar
Photoshop nämns. Och före Photoshop manipulerade man med bilder på andra sätt, när man inte gjorde det ännu enklare för sig genom att ta sagor för sanning eller helt enkelt hitta på. (Jättarna syftar på 1 Mos 6:4, där änglar/Guds söner/gudaväsenden gängade sig med människokvinnor som därpå födde barn som blev mycket storväxta.)

19. Darwin påpekade att ögats evolution är absurd
To suppose that the eye, with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree.
- Charles Darwin, On the Origin of Species, kap. 6

Att formuleringen är ett retoriskt grepp framgår om man fortsätter läsa:
Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real.
- Ibid.

20. Jordens uppdelning i 1 Mos 10:25 syftar på den katastrofala (så skriver CMI) uppdelningen av kontinenter
"Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp" – denna bisats ska ha tolkats som Bibelns enda dokumentation av en global katastrof ... Men CMI jämför med andra bibelord (i KJV, som vanligt) där "jorden" avgjort syftar på mänskligheten, inte den fysiska planeten. (Att det i bibeltrogna "diskussioner", även i frågor som denna, inte finns något argument som väger lika tungt som rätt bibelord har jag ännu inte riktigt lyckats greppa.)

Inga kommentarer: