2017-01-15

Den maskerade maskeradbalen

Här har vi ingen mindre än Enrico Caruso i rollen som Riccardo. Denne är earl av Warwick och Bostons guvernör någon gång under den brittiska perioden. Han har en god vän och rådgivare i Renato, liksom en affär med dennes fru Amelia. När pjäsen börjar håller man på att förbereda en stor fest. Samtidigt ryktas det om en konspiration mot Riccardo ...

Är historien bekant? Roller och miljö som ovan var de som gällde när operan hade premiär. Men de tillämpas sällan idag, och de var inte alls de som upphovsmännen först hade tänkt sig.

Operan är Verdis Maskeradbalen. Den inspirerades av mordet på Gustav III och det är så den oftast framställs. Men att skriva en opera om ett kungamord gick inte utan vidare i den intensiva politiska miljö som var Frankrike i mitten av 1800-talet. Inte för att mordet i sig var särskilt känsligt, men för att man såg, eller tyckte sig se, dagspolitiska paralleller i en tid då revolutioner och mord inte var ovanliga. Så skulle de första repetitionerna just börja, då kejsar Napoleon III (notera numreringen) utsattes för ett mordförsök. Censorer ville ha handlingen flyttad i såväl tiden som rummet. Efter en utdragen historia, nästan lika dramatisk som den på scenen, kom Stockholm i slutet av 1700-talet att bli Boston något sekel tidigare, kungligheter blev okrönta makthavare, och så vidare.


Wikipedia: Un ballo in maschera (operor behåller ofta sina originalnamn på branschspråket italienska)

Inga kommentarer: